Anvendelsesområde
Nærværende købsbetingelser er gældende for køb af produkter, forløb, live og
online træning og yoga, hold, events, rejser og personlige forløb på
www.trailmom.dk. Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale
mellem Trailmom og kunden, medmindre andet følger nedenfor.

Aftaleindgåelse
Kunden skal ved hvert køb acceptere købsbetingelserne. Kunden opfordres til at
læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og
rettigheder, som vilkårene giver. Aftalen bliver indgået på dansk og dansk
lovgivning er gældende.
På www.trailmom.dk kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun
indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den
unge.
www.trailmom.dk forbeholder sig ret til at annullere kundens ordre som følge af
trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende
situationer. www.trailmom.dk tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og
afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer samt leveringssvigt.

Specifikt vedr. rejser og retreats
Tilmelding til rejser og retreats er bindende og kan ikke refunderes, med mindre
andet er specifikt angivet i rejsebeskrivelsen.
Vedr. COVID-19:
Er landet grønt eller gult og fraråder Udenrigsministeriet ikke rejser til landet,
afholdes rejsen.
Er landet orange fraråder Udenrigsministeriet alle unødvendige rejser, og kunden
har under visse omstændigheder ret til at ændre eller få din rejse refunderet i
henhold til Pakkerejseloven. Du skal have købt din pakkerejse i en periode, hvor
landet var grønt eller gult for at være dækket af Pakkerejselovens bestemmelser
om fritstillelse.

Levering
Ved køb af live kursus skal kunden møde op til kurset på den/de angivne
tidspunkter for at få sin vare.
Ved køb af online kurser skal kunden selv oprette og bruge sit login på
hjemmesiden for at tilgå kurset.
Kunden er selv ansvarlig for at få skrevet den korrekte e-mailadresse, så
ordrebekræftelsen og kvitteringen bliver sendt til den rigtige adresse.
Ved køb af personligt forløb, workshop, rejse eller event skal kunden efter aftale
med Trailmom personligt møde op på det aftalte/angivne tidspunkt for
træningen/rejsen/eventen, med mindre varen er købt til en anden person, hvor
tilsvarende gælder for denne anden person. Hvis kunden (modtager) ikke møder
op på det aftalte/angivne tidspunkt, kan kunden ikke kræve refusion af nogen del
af det betalte beløb for træningen/rejsen/eventen. Ved personlige forløb
kontakter Trailmom kunden (eller personen, der skal have varen) inden for 5
hverdage fra den dato hvorfra ordren er indgået. Hvis dette ikke sker, skal kunden
selv tage kontakt til Trailmom på julie@trailmom.dk eller på tlf. 42203870. Er
kunden af personlige årsager ikke tilfreds med udbuddet af tider for afholdelsen
af det personlige forløb, har kunden 14. dages fortrydelsesret (se fortrydelsesret).

Ændringer, aflysning og udelukkelse
Forløb kan ikke sættes i bero af kunden. Ej heller ved sygdom.
Trailmom kan opsige enhver kundeaftale uden yderligere varsel. I tilfælde af
opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt
Trailmom ophæver en aftale på grund af en kundes væsentlige misligholdelse af
de gældende betingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af
nogen art.
Trailmom kan til hver en tid ophøre samarbejdet med en kunde i et personligt
forløb. Kunden får da det resterende beløb svarende til antal klip refunderet som
kunden havde ret til før ophøret af samarbejdet.
Trailmom kan til hver en tid aflyse et live hold med op til en times varsel. Kunden
kan da vælge at komme på et andet hold eller få det fulde beløb for det aflyste
hold tilbage.
Trailmom kan til enhver til aflyse et forløb, event, workshop eller foredrag ved
for få tilmeldinger. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt for kunden at flytte
tilmeldingen til en anden dato, hvor der er ledige pladser. Alternativt refunderes
det fulde beløb.
Trailmom er ikke ansvarlig for en eventuel forhindring eller begrænsning af
træningsmuligheder, som skyldes omstændigheder, der er udenfor Trailmoms
kontrol og som ikke med rimelighed kunne forudses, undviges eller overvindes af
Trailmom.
Trailmom har ret til at ændre tidspunkter for holdtræning, samt udskyde opstart
af forløb hvis samfundsmæssige omstændigheder forhindrer det planlagte.

Trailklubabonnement
Prisen for et abonnement i den online Trailklub er 199 kr. for 3 måneder. Abonnementet kan løbende opsiges. Opsigelsen skal ske på “Min side” senest d. 15 i måneden inden abonnementet udløber. Opsigelse herefter betyder yderligere 3 måneders abonnement.

Fortrydelsesret
Forløb, events, rejser, workshops og foredrag:
I henhold til forbrugeraftaleloven er der ikke fortrydelsesret ved “rekreative
fritidsaktiviteter, transport, indkvartering og forplejning”, hvis det på
købstidspunktet fremgår hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den
pågældende tjenesteydelse skal udføres. Det betyder, at tilmelding og køb af
forløb, events, rejser, workshops og foredrag er bindende.
Kunden kan derfor ikke forvente, at det betalte beløb ved tilmelding kan
refunderes, hvis denne er forhindret i at deltage. Kunden må gerne overdrage sin
plads til en anden.
Onlineprodukter:
I henhold til dansk lovgivning har kunden altid 14 dages fortrydelsesret på et
ubrugt produkt, løbende fra købsdatoen. For online produkter gælder det at
fortrydelsesretten kun er gældende, hvis kunden aldrig har været logget ind på
platformen med det betalte materiale.

Ansvar
Heldbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Hverken Trailmom, www.trailmom.dk eller Julie Pio
Kragelund kan på noget tidspunkt stilles til ansvar for eventuelle skader påført
under træningen/undervisningen eller som følge af træningen/undervisningen.
Kunden er opmærksom på de risici Trailmoms ydelser indebærer, og er dermed
indforstået med risikoen for skader eller lignede kan hænde i forbindelse med
Trailmoms ydelser. Dette gælder ligeledes hvis kunden har købt ydelser til en
anden modtager end kunden selv.
Kunden er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i
aktiviteter hos eller med Trailmom. Trailmom tager ikke ansvaret for
personskader på en kunde som følge af ulykker eller andre kunders handlinger
eller mangelfulde handlinger. Her følges dansk erstatningsret almindelige regler.

Værdigenstande
Trailmom bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade i
forbindelse med ydelser købt hos Trailmom.

Priser
Alle priserne kan ændres løbende. Alle priser er dagspriser og kun gældende på
bestillingsdagen. Kunden bliver faktureret til den pris, der er gældende på
bestillingsdagen, såfremt Trailmom accepterer ordren. Alle priser er vist inkl.
moms.

Betalingsbetingelser og gebyrer
Alle ydelser og produkter kan købes med VISA dankort og Mastercard. Alle priser
er i danske kroner inkl. moms. Eventuelle gebyrer vil blive angivet i
betalingsvinduet. Kunden modtager straks efter købet en kvittering på mail til
den angivne mailadresse.

Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger
Første gang, kunden køber en medlemsskabsvare
(medlemskab/event/holdtime/online træning o.l.) på www.trailmom.dk, bliver
kunden registreret som kunde. De personlige oplysninger, der registreres, er:
navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
Trailmom behandler oplysninger om kunden med det formål at tilbyde produkter,
inspirere og motivere omkring træning, trailløb, yoga og bevægelse.
Behandlingen består af kundeadministration (f.eks. facebook-grupper,
kommunikation om personlige træningsaftaler) og markedsføring via
nyhedsbreve fra MailChimp (læs om  Mailchimps privatlivspolitik her ).
Oplysningerne opbevares minimum i fem år, idet bogføringsloven stiller krav om
opbevaring af regnskabsmateriale i fem år. Oplysningerne hverken opbevares
eller transmitteres krypteret.
Det er frivilligt om du som kunden ønsker at give Trailmom de ønskede
oplysninger, men hvis ikke de angivne oplysninger gives, er Trailmom i så fald
berettiget til at afvise betjening af kunden. Kunden kan til enhver tid få udskrift
af de hos Trailmom registrerede persondataoplysninger på kunden.
Som kunde på www.trailmom.dk er der samtidig mulighed for at modtage
nyhedsbrev (der skal krydses af). Nyhedsbrev kan til enhver tid afmeldes.
Nyhedsbrevslisterne opbevares af MailChimp (e-mailadresse) og øvrige
personlige oplysninger, der ligger på www.trailmom.dk gemmes af WordPress.
WordPress er koblet op med Woocommerce og Reepay, der håndterer betaling
ved køb.
Kundens registrerede e-mail og telefonnummer anvendes som kontakt til
relevante Facebook-grupper og direkte kontakt i forbindelse med aftaler,
aflysning af timer mv. Disse oplysninger er udelukkende til brug for Trailmom og
videregives ikke til 3. part.
Ved brug af billeder på sociale medier (SoMe) anvendes enten billeder hvor
personerne ikke kan genkendes, ellers sikres den forinden at den eller de
personer, der indgår på billedet/videoerne har givet deres samtykke.
Der indsamles også informationer og statistik via Google Analytics og Facebook.
Kunden har til enhver tid ret til at klage over Trailmoms behandling af sine
personoplysninger. Klagen skal sendes til Datatilsynet.

Kontakt
Hjemmesiden www.trailmom.dk drives af
Virksomhed: JuliePio
CVR: 38503901
TLF: +45 4220 3870
E-mail: julie@trailmom.dk
Adresse: Skovtoften 14
By: 2880 Bagsværd
Forbehold for ændringer
www.trailmom.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og
betingelser, der gælder for dette website.

Links
PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service: www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet: www.fdih.dk
www.datatilsynet.dk
Forbrugerrådet: www.forbrugerraadet.dk
Reepay: https://reepay.com/da/

Trail, træning og tid til dig

Inspiration til løb, mobilitet og styrketræning i naturen i balance med familielivet

Tak for din tilmelding. Du får velkomstmail om lidt. Hvis du ikke i løbet af få minutter ser den i din indboks, så prøv at tjekke dit spamfilter.