Handelsbetingelser

Omfang

Nærværende købsbetingelser er gældende for køb af produkter, forløb, live og online træning og yoga, hold, events, rejser og personlige forløb på www.trailmom.dk. Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem www.trailmom.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere købsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver. Aftalen bliver indgået på dansk og dansk lovgivning er gældende.

På www.trailmom.dk kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.

www.trailmom.dk forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. www.trailmom.dk tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer samt leveringssvigt.

Rejser og retreats

Tilmelding til rejser og retreats er bindende og kan ikke refunderes, med mindre andet er specifikt angivet i rejsebeskrivelsen.

Vedr. COVID-19:

Er landet grønt eller gult fraråder Udenrigsministeriet ikke rejser til landet afholdes rejsen.

Er landet orange fraråder Udenrigsministeriet alle unødvendige rejser, og kunden har under visse omstændigheder ifølge Pakkerejseloven ret til at ændre eller få din rejse refunderet fuldt ud. Du skal have købt din pakkerejse i en periode, hvor landet var grønt eller gult for at være dækket af Pakkerejselovens bestemmelser om fritstillelse.

Aflysning og udelukkelse

Trailmom kan opsige enhver kundeaftale uden yderligere varsel. I tilfælde af opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt Trailmom ophæver en aftale på grund af en kundes væsentlige misligholdelse af de gældende betingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art.

www.trailmom.dk kan til hver en tid ophøre samarbejdet med en kunde i et personligt forløb. Kunden får da det resterende beløb svarende til antal klip refunderet.

www.trailmom.dk  kan til hver en tid aflyse et live hold med op til en times varsel. Kunden kan da vælge at komme på et andet hold eller få det fulde beløb tilbage.

Heldbredstilstand og personskade

www.trailmom.dk og Julie Pio Kragelund kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for eventuelle skader påført under træningen/undervisningen eller som følge af træningen/undervisningen. Al træning er på eget ansvar.

Kunden er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med Trailmom. Trailmom tager ikke ansvaret for personskader på en kunde som følge af ulykker eller andre kunders handlinger eller mangelfulde handlinger. Her følges dansk erstatningsret på området.

Værdigenstande

Trailmom bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

Uforudsigelighed

Trailmom er ikke ansvarlig for en eventuel forhindring eller begrænsning af træningsmuligheder, som skyldes omstændigheder, der er udenfor Trailmoms kontrol og som ikke med rimelighed kunne forudses, undviges eller overvindes af Trailmom.

 

Ansvarsfraskrivelse og garanti

www.trailmom.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for www.trailmom.dk’s kontrol og kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og www.trailmom.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til www.trailmom.dk´s egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for www.trailmom.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. www.trailmom.dk afgiver en standard garanti for de bestilte varer.

Priser

Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt www.trailmom.dk accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Forløb kan ikke sættes i bero af kunden. Ej heller ved sygdom.

Betalingsbetingelser og gebyrer

Betaling for bestilte varer sker online ved brug af Dankort og eDankort. Ved betaling med kort tillægges der betalingskortgebyrer (Dankort: 1,39 DKK – eDankort: 1,39 DKK).

Inden køber vælger at godkende ordren bliver gebyret oplyst. Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, gør www.trailmom.dk betalingspåkrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke længere kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Betalingen for produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

Levering og risiko

Ved køb af live kursus skal køber møde op til kurset for at få sin vare.

Ved køb af online kurser skal køber selv oprette og bruge sit login på hjemmesiden for at tilgå kurset.

Køber er selv ansvarlig for at få skrevet den korrekte e-mailadresse, så ordrebekræftelsen og kvitteringen bliver sendt til den rigtige adresse.

Ved køb af personligt forløb, workshop, rejse eller event skal køber efter aftale med Trailmom personligt møde op med mindre varen er købt til en anden person. Trailmom kontakter køber (eller personen, der skal have varen) inden for 5 hverdage. Hvis dette ikke sker, skal køber selv tage kontakt til Trailmom på julie@trailmom.dk eller på tlf. 42203870. Er køber ikke tilfreds med udbuddet af tider, er der 14. dages fortrydelsesret (se fortrydelsesret).

Reklamation

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse. Kunden bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består. I tilfælde af berettiget reklamation får køber ingen reduktion i ydelsen. Varen vil blot blive udbedret eller evt. ombyttet. Der kan skriftligt reklameres til julie@trailmom.dk.

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret på live kurser, workshops, events og rejser med mindre andet er specifikt angivet i varebeskrivelsen.

Der er 14. dages fortrydelsesret på personlige forløb. Kunden betaler kun for de timer/klip, der er blevet brugt. Ved ophørt samarbejde, får kunden refunderet beløbet for de resterende klip.

Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

www.trailmom.dk behandler oplysninger om dig som køber med det formål at tilbyde produkter, inspirere og motivere omkring træning, trailløb, yoga og bevægelse. Behandlingen består af kundeadministration (f.eks. facebook-grupper, kommunikation om personlige træningsaftaler) og markedsføring via nyhedsbreve fra MailChimp (læs om Mailchimps privatlivspolitik her).

Første gang, du køber en medlemsskabvare (medlemskab/event/holdtime/online træning o.l.) på www.trailmom.dk, bliver du registreret som kunde. De personlige oplysninger, der registreres, er: navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Oplysningerne opbevares minimum i fem år, idet bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i fem år. Oplysningerne hverken opbevares eller transmitteres krypteret.

Det er frivilligt om du som køber ønsker at give www.trailmom.dk de ønskede oplysninger, men www.trailmom.dk er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber. Køber kan til enhver tid få udskrift af de hos www.trailmom.dk registrerede persondataoplysninger på køber.

Som kunde på www.trailmom.dk er der samtidig mulighed for at modtage nyhedsbrev (der skal vinges af). Nyhedsbreve kan til enhver tid afmeldes.

Nyhedsbrevslisterne opbevares af MailChimp (e-mailadresse) og øvrige personlige oplysninger, der ligger på min hjemmeside, gemmes af WordPress. WordPress er koblet op med Woocommerce og Reepay, der håndterer betaling ved køb

Kundens registrerede e-mail og telefonnummer, anvendes som kontakt til relevante Facebook-grupper og direkte kontakt i forbindelse med aftaler, aflysning af timer mv. Disse oplysninger er udelukkende til brug hos Trailmom og videregives ikke til 3. part.

Ved brug af billeder på sociale medier (SoMe anvendes enten billeder hvor personerne ikke kan genkendes, ellers sikres den forinden at den eller de personer, der indgår på billedet/videoerne har givet deres samtykke.

Der indsamles også informationer og statistik via Google Analytics og Facebook.

Hjemmesiden www.trailmom.dk drives af

Virksomhed: JuliePio

CVR: 38503901

TLF: +45 4220 3870

E-mail: julie@trailmom.dk

Adresse: Skovtoften 14

By: 2880 Bagsværd

Forbehold for ændringer

www.trailmom.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website.

Links

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service: www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet: www.fdih.dk

Forbrugerrådet: www.forbrugerraadet.dk

Reepay: https://reepay.com/da/

 

 

Trail, træning og tid til dig

Inspiration til løb, mobilitet og styrketræning i naturen i balance med familielivet

Tak for din tilmelding. Du får velkomstmail om lidt. Hvis du ikke i løbet af få minutter ser den i din indboks, så prøv at tjekke dit spamfilter.